Kā uzņēmums maksā?

Atlīdzība uzņēmuma atkarīgs no trim elementiem, kas ir savstarpēji saistītas un savstarpēji atkarīgas: vērtēšanas darba, tarifu sistēmu un algas veidā, ko pieņēmusi Organizācija.

Tarifu sistēmā ietilpst tarifu likme,kas ietekmē samaksu par nostrādāto stundu (diena), tarifu skalu un tarifu grāmatu. Tarifu tīkls atspoguļo attiecību, kādā darba samaksa uzņēmumā atkarībā no darba līmeņa un darbinieku kvalifikācijas. Tarifu rokasgrāmata ir paredzēta, lai noteiktu darba un darbinieku līmeni. Ja samaksā par darba samaksu uzņēmumam, tad vienkāršākās darba vietas tiek maksātas pēc pirmās kategorijas likmes. Darbinieku atalgojums, kas veic sarežģītākas darbības, pārsniegs šo lielumu un būs atkarīgs no piešķirtā tarifa koeficienta.

Darba samaksas sistēma uzņēmumā var būtbeztarifs. Vienlaikus darbinieku alga pilnībā atkarīga no veiktā darba gala rezultāta. Ar šo maksājuma veidu nav noteikta alga (tarifa likme). Šāda sistēma ir ieteicama tajos gadījumos, kad ir iespējams ņemt vērā katra atsevišķā darbinieka darba rezultātus ar komandas vispārējo atbildību un interesēm.

Algu sistēma ir sadalīta veidlapās. Tie ir atkarīgi no galvenā rādītājiem, kas nosaka darba rezultātus. Visbiežāk tiek izmantotas divas visizplatītākās algu formas: vienotas likmes vai laika bāzes. Šajā gadījumā uzņēmumi izvēlas formu, saskaņā ar kuru maksā algu, neatkarīgi.

Darbaspēks maksājuma aprēķināšanas laikā ir nostrādāto laiku. Peļņa vienlaikus tiek aprēķināta, pamatojoties uz algu (vai darbinieka algas likmi).

Ar vienotas likmes formu ieņēmumi tiek aprēķināti noņemot vērā veikto darbu vai saražoto produktu kvalitāti un kvantitāti. Tajā pašā laikā algas tiek aprēķinātas atkarībā no organizācijā noteiktās vienības likmes katrai veiktajai izlaides vienībai (darbiem).

Ir ļoti svarīgi, lai veidlapa, uz kurasmaksājums uzņēmumā tika noteikts pareizi. Tās izvēle ir atkarīga no vairākiem faktoriem: darba organizācija un ražošanas, raksturs, aprīkojuma specifika tehnoloģiskā procesa, prasības, kas attiecas uz organizāciju ar saražoto produktu kvalitāti un izdevumu materiālo un darbaspēka resursus.

Laika algu vislabāk piemēro, ja:

  1. automatizēta aparatūra, stingri reglamentēta ražošana, kurā darba ņēmējs nekādā ziņā nevar ietekmēt tehnoloģisko laiku;
  2. Augstas prasības attiecībā uz to produktu kvalitāti, kuri ir pilnībā atkarīgi no darba ņēmējiem;
  3. iespējamais produkcijas pieaugums darba vietā, ja tas nav vajadzīgs ražošanai.

Šāda veida atalgojums ir raksturīgs nodokļu amatpersonāmslēdzeĦi, elektriķi, grāmatveži, noliktavu speciālisti, tehniskās kontroles dienesta darbinieki. Tas izskaidrojams ar grūtībām noteikt un normalizēt savu darbu.

Viena likme, darba samaksa uzņēmumā ir spēkā šādos apstākļos:

  1. organizācijas nepieciešamība palielināt produkcijas izlaidi, paaugstināt darba ražīgumu noteiktā teritorijā;
  2. Iespēja palielināt produkciju, samazinot laika izmaksas;
  3. darba ņēmēju spēja paaugstināt darba ražīgumu stabilu tehnoloģiju apstākļos un normālā darba kvalitātē.

Šie nosacījumi ir raksturīgi organizācijām, kurāstiek izmantots mehanizēts, manuāls vai jaukts darbaspēks. Izvēloties akorda maksāt, mums ir jāatceras, ka pat gadījumā, kur ir visi nepieciešamie apstākļi, lai ievērojamu ražošanas pieaugumu, bet tas pasliktina darba un materiālo resursu kvalitāte tiek izmantoti neefektīvi un iekārtas nolietojas priekšlaicīgi, šī forma algu ir vislabāk pamesta.

</ p>
Patīk:
0
Saistītie raksti
Darba dienas jēdziens un ilgums
Darba normalizēšana uzņēmumā
Darba aizsardzības jēdziens uzņēmumā
Piesātinājuma darbs
Darba aizsardzības organizācija uzņēmumā
Darba aizsardzība darbā, vadība un
Darba organizācija uzņēmumā
Darba laika koncepcija un viedokļi attiecībā uz
Dažas darba organizācijas formas
Populāras ziņas
uz augšu