Algas

Darba alga ir naudas summa, ko darba devējs saņem no darba devēja par konkrēta darba veikšanu, kas norādīts darba uzdevumā vai mutiski.

Piešķirt šāda veida algas:

- galvenais. Tas ir obligāts, iepriekš saskaņots maksājums, atkarībā no maksājuma veida uzņēmumā: alga, gabalā vai tarifa likme. Ar pamatalgu arī jāmaksā papildu maksa par ilgu kalpošanu, papildus darbu, virsstundām u.tml.

- papildus. Tas ir sava veida atlīdzība par darbu, kas pārsniedz normu, veicinot panākumus, darba apstākļus, nedēļas nogales pabalstus utt. Šie maksājumi nav obligāti un tiek veikti pēc darba devēja iniciatīvas.

Atkarībā no maksājumu sistēmas, par kurudarba devējam ar darbinieku noslēgt darba līgumu, neviens no punktiem, kas nav pretrunā ar Darba likumu kodeksa 135. pantu. Ir vērts atzīmēt, ka visi papildu maksājumi: prēmijas, piemaksas, prēmijas, kā arī nosacījumi, saskaņā ar kuriem darbs tiks veikti, - būtu nepieciešams jānorāda darba līgumā.

Vēl viens svarīgs aspekts ir frekvence,ar kuru tiek maksāta alga. Tam jābūt vismaz divreiz mēnesī, šis noteikums ir izskaidrots LC RF 136. pantā. Maksājumu dienas katrā uzņēmumā un katrā organizācijā jānosaka un jāreģistrē darba grafika iekšējos noteikumos. Ja maksājuma diena iekrīt brīvdienā, maksājums jāveic iepriekšējā dienā. Attiecībā uz brīvdienām tie jāmaksā trīs dienu laikā no dienas, kad darbinieks ir atbrīvots atvaļinājumā. Ja atvaļinājums nav samaksāts laikā, tad saskaņā ar Kodeksa 124. pantu darbinieks ir tiesīgs pārcelt savu atvaļinājumu uz citu laiku.

Attiecībā uz summām, kas uzkrājas darbinieksi,kas darbojas pilnā apjomā (ir izpildījusi normu), tad viņiem nevajadzētu būt mazākam par tiesību aktos noteikto minimālo algu. Katram uzņēmumam ir tiesības ieviest minimālo darba algu (ne mazāk kā oficiāli noteiktas).

Minimālā alga ir ekonomiskasaprātīga naudas summa, kas noteikta likumā, mazāk, nekā darba devējiem nav tiesību samaksāt saviem padotajiem. Budžeta jomā pirmās šķiras darba ņēmēja likme ir vienāda ar minimālo algu. Pieaugot inflācijai, patēriņa grozu pārskatīšanai, nacionālā kopprodukta izmaiņām un citiem faktoriem, mainās minimālā alga. Šis rādītājs ir atkarīgs no lielākās daļas sociālo maksājumu. Varam teikt, ka šī summa ir pamats pilsoņu sociālo garantiju valsts nodrošināšanas sistēmai ienākumu jomā.

Ekonomika šādus jēdzienus atšķir no reālas algas un nominālās algas.

Attiecībā uz nominālvērtību tas pārstāvnaudas summa, kas tika saņemta no darba devēja uz noteiktu laiku. Šis rādītājs var neatspoguļot darba ņēmēja reālo dzīves līmeni, jo algu pieaugums ne vienmēr liecina par viņa darba samaksas uzlabošanos. Lai gan reālā alga parāda, cik daudz pakalpojumu vai preču par saņemto naudu var iegādāties.

Lai aprēķinātu reālos ieņēmumus, jums ir nepieciešamsNominālu algu noteiktā laika periodā dala ar patēriņa cenu indeksu, kas tiek ņemts par to pašu periodu. Iegūtais rādītājs atspoguļos patieso priekšstatu par personas maksātspēju. Diametrāli pretēji var būt reālās un nominālo algu pieauguma dinamika, ja valstī ir diezgan augsts inflācijas līmenis.

Tirgus ekonomikā uzņēmumam ir tiesībasneatkarīgi izvēlēties maksāšanas sistēmu un veidu, darba un atpūtas veidu, darbinieku motivācijas veidus un metodes. Darba devējiem ir jāievēro galvenais nosacījums - valsts pamatgarantijas attiecībā uz maksājumu un darba apstākļiem.

</ p>
Patīk:
0
Saistītie raksti
Vidējā mēnešalga, veidi
Algu būtība
Vakances "koordinators" Avon ": pienākumi un
Cik daudz nopelna aktieri Krievijā?
Papildu alga ir ...
Kāda ir alga? Pamatprincipi
Vidējā alga Baltkrievijā
Nolietota alga
Vispārējās ražošanas izmaksas
Populāras ziņas
uz augšu