Interpolācijas metode: pamata veidi un skaitļošanas algoritmi

Ievērojams skaits matemātisko problēmuir saistīts ar secinājumu, ka informācija izplatās ne vienmēr vienādi. Mēs runājam par informācijas sistēmām ģeogrāfiski, jo tajās ir iespējams noteikt nepieciešamos daudzumus noteiktos punktos. Lai atrisinātu šīs problēmas, tiek bieži izmantota viena vai otra interpolācijas metode.

Definīcija

interpolācijas metode

Interpolācija ir aprēķina metodestarpvērtības vērtības ar pieejamo diskrēto vērtību kopumu. Visbiežākās interpolācijas metodes ir: apgriezto svērto attālumu metode, tendences virsma un krigings.

Interpolācijas pamatmetodes

Tātad, pievērsimies tuvāk pirmajai metodei, tās būtībaiir saistīts ar to punktu ietekmi, kas ir tuvāk aplēstajai, nekā to, kas atrodas tālāk. Izmantojot šo interpolācijas metodi, noteiktā topogrāfijā konkrētā apkaimē tiek izvēlēts konkrēts punkts, kas visvairāk ietekmē to. Tātad jūs izvēlaties maksimālo meklēšanas rādiusu vai punktu skaitu, kas atrodas tuvu noteiktā punktā. Tad svaram tiek noteikts augstums katrā konkrētajā punktā, kas aprēķināts atkarībā no attāluma no dotā punkta. Tikai šādā veidā var sasniegt tuvāko interpolētās augstuma punktus, salīdzinot ar punktiem, kas atrodas tālāk no konkrētā punkta.

kvadrātveida interpolācijas metode
Otro interpolācijas metodi izmanto, kad ypētnieki ir ieinteresēti vispārējās virsmas tendencēs. Līdzīgi kā pirmā tendence, var izmantot punktus, kas atrodas noteiktā virsmā. Šeit tiek būvēts vislabākais tuvinājums, kura pamatā ir matemātiskie vienādojumi (splaini vai polinomi). Kopumā tiek izmantota vismazāko kvadrātu metode, kuras pamatā ir vienādojumi ar nelineārām atkarībām. Metode ir balstīta uz līkņu un citu ciparu veida secību formu aizstāšanu ar vienkāršām. Lai izveidotu tendenci, katra vērtība konkrētai virsmai jāaizstāj ar vienādojumu. Rezultāts ir vienīgā vērtība, kas piešķirta interpolētajam risinājumam (punkts). Visiem pārējiem punktiem process turpinās.

interpolācijas metodes
Cita iepriekšminētā interpolācijas, kriginga metode nodrošina interpolācijas procedūras optimizāciju, ņemot par pamatu virsmas statistisko raksturu.

Kvadrātiskās interpolācijas izmantošana

Ir vēl viens rīks, lai noteiktubetona punkti ir kvadratīvās interpolācijas metode, kuras būtība ir funkciju aizstāšana uz noteiktu intervālu ar kvadrātisko parabolu. Tajā pašā laikā tās ekstremumu novērtē analītiski. Pēc aptuvenās atrašanas (minimālā vai maksimālā) ir nepieciešams norādīt noteiktu vērtību diapazonu, pēc kura risinājuma meklēšanu turpināt. Atkārtojot šo procedūru, ir iespējams, izmantojot iteratīvu procedūru, lai precizētu šī vienādojuma vērtību rezultātam, precizējot problēmas izklāstu.

</ p>
Patīk:
0
Saistītie raksti
Kas ir kameras interpolācija tālrunī un
Interpolācija Excel: funkcijas, pasūtījums
Šķirot algoritmus, kā tādi ir
Kādi ir algoritmi un kāpēc tie ir nepieciešami?
Datu šifrēšana kā vajadzīgs pasākums
Datu struktūras un algoritmi ir pamata
Kas ir dators?
Datoru arhitektūras koncepcija un galvenie veidi.
Pamatlīdzekļi: struktūra, funkcijas
Populāras ziņas
uz augšu