Valsts būtība

Zināt valsts būtību ir visu to izprastpretrunīgas un daudzveidīgas īpašības, puses, būtnes komplekss, pārstāvot to kā neatkarīgu iestādi. Šajā gadījumā tiek atklāts galvenais, kas nosaka tā attīstību un darbību. Atklāt valsts būtību ir analizēt to kā nobriedušas, nobriedušas klases politiskās organizācijas. Izpratne par šīs neatkarīgās iestādes būtību tiek uzskatīta par vienu no galvenajiem uzdevumiem tiesību teorijā.

Valsts būtība kā politiskas organizācijas organizācijagalvenokārt saistīts ar to, kas ir īpaša politiskās varas organizācija. Tajā pašā laikā spēks ir apveltīts ar koncentrētu spēku. Kā šis spēks, pastāv dažādas valsts iestādes, kas veicina organizatorisko dizainu. Tādējādi politiskā vara iegūst vispārēji saistošu un funkcionējošu raksturu.

Kā valsts iestādesdažādas struktūras (armija, cietumi, tiesas, sodīšanas struktūras) un tiesību normas. Viņi materiāli iemieso politisko varu. Tādējādi veidojas nesaraujamo saikni ar viena vai cita veida attīstības un pakāpi valsts.

Politiskā jauda izpauž vajadzības, gribusabiedrības grupu intereses, kuru vadošo lomu aizņem klases. Tomēr politisko dabu nosaka ne tikai klases attiecību regulējošo mehānismu klātbūtne. Valsts būtība zināmā mērā nozīmē sakarus starp sabiedrības grupām. Politika, pirmkārt, ir īpaša visu līmeņu attiecību sistēma.

Tādējādi valsts būtība kāPolitiskā izglītība vislabāk izpaužas, kad to salīdzina ar pilsonisko sabiedrību. Viņā (sabiedrībā) ir dažādas attiecības. Sabiedrībā ietilpst ideoloģiskās, ekonomiskās, reliģiskās, morālās, kultūras un citas organizācijas un arodbiedrības.

Tā rezultātā sociālās būtības būtībaValsts, ko pārstāv satura un formas vienotība. Šajā gadījumā veidlapa ir politiskā vara. Saturu pārstāv pilsoniskā sabiedrība.

Viena no svarīgākajām valsts iezīmēmir tā struktūra. Tas izpaužas īpašā aparāta klātbūtnē, kuru pārstāv personas, kurām ir valsts iestāde. Šie skaitļi nodrošina vadības un administrācijas funkcijas, nodrošina politiskās un sociālās sistēmas aizsardzību, izmantojot piespiešanu arī. Tomēr valsts nav vienīgais varas instruments. Papildus tam ir arī citi īstenošanas veidi. Jo īpaši ir diezgan izplatītas nevalstiskas asociācijas, politiskās partijas un kustības, darba kolektīvi, arodbiedrības un citi. Salīdzinot ar tām, valsts - sistēma ir skaidri strukturēta, tai skaitā speciālās struktūras, kuras veic dažādus ārējos un iekšējos uzdevumus.

Tas principā ir pietiekamsir teritoriālā integritāte. Valsts organizācija veicina iedzīvotāju apvienošanos vienā teritorijā, to vēlāk sadalot mazākās administratīvajās vienībās. Tādējādi valstij ir skaidras robežas. Visa teritorija šajās robežās ir pakļauta tiesību normām, autoritātei.

Valsti kā īpašu politiskās varas organizāciju raksturo citas specifiskas iezīmes. Starp tiem vissvarīgākie ir šādi:

1. Monopols piespiedu līdzekļu piemērošanai pret iedzīvotājiem.

2. Jaudas suverenitāte.

3. Noteikumu un likumu publicēšana, kas ir saistoši visiem pilsoņiem.

4. Maksas un nodokļu iekasēšana par spēka aparatūras uzturēšanu.

</ p></ p>
Patīk:
0
Saistītie raksti
Kāds ir valsts suverenitāte? Un kādā
Valsts jēdziens un īpašības
Valsts funkciju definīcija un veidi
Politikas būtība
Inflācijas būtība. Tās rašanās cēloņi
Tirgus būtība, tās funkcijas un veidi
Nauda: būtība, veidi, funkcijas
Nodokļu ekonomiskā būtība attīstībā
Budžeta funkcijas
Populāras ziņas
uz augšu