Nemateriālo aktīvu novērtēšana - maza uzņēmējdarbības vērtēšanas daļa

Uzņēmuma darbībā, jebkurā finanšu ungrāmatvedības pārskatā pastāv šāds jēdziens - "nemateriālo aktīvu klasifikācija un novērtēšana" (NMA). Šī ir kapitāla daļa, ko nevar pieskarties, redzēt acis, bet tā dod peļņu uzņēmumam vai organizācijai un ir ļoti ilglaicīga lietošanā. Nemateriālo aktīvu novērtēšana ietver to īpašumtiesību identifikāciju. Nosakot izmaksas, piemēram, uzņēmējdarbības, NMA var būt izšķiroša loma, jo augstu paaugstināt uzņēmuma cenu, it īpaši, ja tas rada labus ienākumus.

nemateriālo aktīvu novērtēšana

Nemateriālo aktīvu novērtēšana ir daļa nouzņēmējdarbības atzīšana, kas notiek pirms NMA piešķiršanas. Analizējot šādus pārdošanas darījumus, tiek pieņemts, ka uzņēmuma vērtība ir tirgū, tad tiek aprēķināta materiālo aktīvu vērtība, un to starpība ir NMA cena.

Šobrīd ir daudz uzņēmumu, kas pārbauda nemateriālos aktīvus. Kādus pakalpojumus viņi sniedz?

- Licencēšana tagad ir daudz modernāka unparastā tehnoloģiju apmaiņa attīstīto valstu ekonomikas tirgos. Revīzijas uzņēmuma pakalpojumu pakete ietver licenču novērtēšanu, tie var būt organizācijas vai uzņēmuma galvenā vērtība.

- Patenta klātbūtne jebkura produkta zīmolam,tehniskā ideja un tā risinājums, šī dokumenta preču zīme un novērtēšana ir svarīga daļa tās īpašnieka labā un dod viņam zināmas priekšrocības, atšķirībā no konkurenta.

- datorprogrammas un īpašas metodes,Finanšu problēmu risināšanas metodes, administratīvās, tehnoloģiskās, saucamās "know-how" tiek vērtētas, lai tās padarītu par organizācijas pamatkapitālu vai pirkšanu un pārdošanu.

nemateriālo aktīvu klasifikācijas un novērtēšanas jēdziens
- Novērtēta uzņēmuma uzņēmējdarbības reputācijalai noskaidrotu ieguvumus, ko pircējs saņems, iegādājoties vadošu uzņēmumu, kas ir ļoti populāra patērētāju vidū un dod labus ienākumus. Šo aplēsi sauc par nemateriālo vērtību.

Lai izmantotu šos uncitas NMA, daudzas organizāciju vadītājas aizvien vairāk ir ieinteresētas noteikt šādas kapitāla daļas izmaksas, jo tās iekļaušana uzņēmuma aktīvos sekmē:

  1. Uzņēmumu ienākuma nodokļa samazināšana.

  2. Amortizācijas atskaitījumu apjoma regulēšana, fonda izveide NMA jauno iekārtu iegādei.

  3. Palielināt uzņēmuma tirgus vērtību.

  4. Visu organizācijas aktīvu uzskaite.

  5. NMA vērtības uzskaite uzņēmuma reorganizācijas vai likvidācijas laikā.

  6. NMA daļas lieluma noteikšana reģistrētajā kapitālā.

  7. Nosakiet NMA vērtību to pirkšanā un pārdošanā.

nemateriālo aktīvu revīzija
Pārvaldībā ir arī citas priekšrocībasuzņēmums. Turklāt NMA ietver vēl labi apmācītu personālu, vadītāja reputāciju, autortiesības, idejas un ieteikumus par produktu reklāmu, visas priekšrocības, kādas atrodas atrašanās vietā teritorijā. Un uzņēmuma turpmākā attīstība ir atkarīga no tā, cik kompetenti un profesionāli tiek veikta nemateriālo aktīvu novērtēšana.

</ p>
Patīk:
0
Saistītie raksti
Kāpēc man jāanalizē zemes gabali?
Uzņēmuma nemateriālie aktīvi
Vērtspapīru novērtēšana, tās mērķi
Norādījumi kontu plāna piemērošanai
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi atspoguļo
Kas ir pamatlīdzekļu nolietojums un
Uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtējums
Aktīvu apgrozījuma koeficients
Rentabilitātes rādītāju sistēma: vispārēja
Populāras ziņas
uz augšu