Kas ir politiska komunikācija?

Kas ir saziņa? Šī ir sava veida sociālā mijiedarbība, saziņa starp indivīdiem un indivīdu grupām, izmantojot vārdiskus un neverbālus līdzekļus. Tomēr, runājot par dažām atsevišķām cilvēku pastāvēšanas un mijiedarbības jomām, šajā definīcijā parādās daži precizējumi. Tātad, apsveriet politiskās komunikācijas koncepciju un tās galvenās iezīmes. Līdz šim šī cilvēka eksistences sfēra attīstās ļoti strauji, tajā parādās arvien jaunas kvalitātes un vērtēšanas kritēriji.

Politiskā komunikācija veicina politisko interešu mijiedarbību, tādējādi padarot politisko procesu nozīmīgu. Pateicoties tam, notikumu ķēde tiek veidota loģiskā ķēdē.

Attiecībā uz pamatu, kas atrodas centrāŠāda veida komunikācijas teorija balstās uz divu zinātnisko skolu mācībām: strukturālo un funkcionālo analīzi un kibernētisko pieeju. Politiskā komunikācija no zinātniskā viedokļa sāka domāt Pirmā pasaules kara laikā, kad pirmo reizi tika pētīta propaganda. Tas pats termins un teorētiskie darbi, kas veltīti šim jautājumam, parādījās deviņdesmito gadu beigās. Līdz tam laikam bija daudz vēsturiski noteiktu iemeslu, kas prasīja šī termina izolāciju un jēdziena izskatīšanu atsevišķā zinātniskā disciplīnā. Starp tiem ir pēckara demokratizācijas vilnis, kibernētiskās teorijas attīstība, komunikāciju sistēmu un tehnoloģiju aktīvā attīstība.

Kopumā, neskatoties uz to, ka politiskāŠodien komunikācijai ir daudz definīciju, to raksturo kā informācijas apmaiņu starp dalībniekiem politiskajā procesā, kas notiek formālās vai neoficiālās mijiedarbības laikā.

Ievērojiet, ka katrai sistēmai raksturīgsatsevišķs sakaru tīkls, kas atbilst tās spējām un attīstības līmenim. Kā norāda pētnieki, saziņas attīstība šajā jomā ir paralēla šajā jomā raksturīgajiem evolūcijas procesiem.

Ir zināms, ka politiskā komunikācijaKultūras veids ir ietekmēts. Tomēr šo ietekmi var saukt par savstarpēju, jo pirmais ir otrā tulkošanas līdzeklis. Fakts ir tāds, ka paziņojums atkārto tos standartus un vērtības, kas tiek pieņemtas konkrētā sabiedrībā.

Mēs atzīmējam, ka tā ļoti svarīgais aspekts irpolitiķu attiecību semantiskā daļa, kuras pamatā ir informācijas apmaiņas process cīņā par varu. Šobrīd ir trīs galvenie ziņu veidi:

  1. Atmodināšana (piemēram, pieprasījums vai pasūtījums).
  2. Paturot tikai informatīvu slodzi (informāciju, reālu vai fiktīvu).
  3. Faktiskais (informācija, kas ir saistīta ar kontakta izveidi vai atbalstīšanu starp politiķiem).

Kas attiecas uz saziņas līdzekļiem politikā, tolomu, ko parasti veic organizācijas vai iestādes, kuras pastāv un darbojas sociālās un politiskās sistēmas ietvaros. Pateicoties viņiem, informācija tiek apmainīta. Līdz šim arī starp tiem ir komunikācijas procesi un situācijas, kā arī grupas un indivīdi, kas palīdz informācijas apmaiņai.

Politiskajai komunikācijai ir trīs galvenie īstenošanas veidi:

  1. Plašsaziņas līdzekļi (drukātu izdevumu un elektronisko mediju versijas).
  2. Saziņa ar organizācijām, ja starpnieku loma starp valdniekiem un valdībām ir politiskās partijas vai interešu grupas.
  3. Saziņa, izmantojot neoficiālus kanālus, kuri kļūst pieejami tikai ar personiskiem savienojumiem.
</ p>
Patīk:
0
Saistītie raksti
Politiskā psiholoģija: priekšmets,
Politiskā socializācija
Nonverbal komunikācija - veidi un piemēri
Politiskās aktivitātes un politiskā
Starpkultūru komunikācija - jauna
Termins "politiskā ekonomika"
Politiskā ģeogrāfija un ģeopolitika
Politiskā ideoloģija: kas tas ir un ar ko
Sakaru veidi un to raksturojums
Populāras ziņas
uz augšu