Personība nozīmē personas spēju būt sabiedrībai noderīgām

Personība nozīmē personas spēju būt sociālās vides pārstāvim individuālā veidā.

Personība nav piedzimusi, tā kļūst

Jau kopš dzimšanas bērns ir apveltītsindividualitāte un unikalitāte. Viņš nekavējoties iegūst socializācijas pieredzi - caur savu ģimeni, tuvāko apkārtni. Šajā periodā izpaužas viņa personības psiholoģiskās iezīmes: temperaments, intelektuālās dāvanas, runas.

Personība nozīmē personas spēju to izdarīt

Individuālās tendences izpaužas kā sociālās mijiedarbības veids un tiek tālāk attīstītas.

Vissvarīgākais periods ir skolasocializācija. Tā ir skola, kas koncentrējas uz personīgā sākuma attīstību personā, viņa sekmīgai socializācijai pieauguša cilvēka sasniegšanā. Personība nozīmē personas (tas var būt viņa individuālais talants) spēja sevi izpausties kādā konkrētā uzvedības vai aktivitātes sfērā.

Personības psiholoģiskās īpašības

Cilvēka psiholoģijai ir liela ietekme uz to, kā tā tiek realizēta sabiedrībā. No viņa temperamenta veida, uzvedības pazīmēm, ir atkarīga no socializācijas tehnoloģijas, adaptācijas sabiedrībā.

Pastāv tieša saikne starp psiholoģiskopersonības portrets un sociālās uzvedības veids. Tāpēc daudzām profesijām personai nepieciešamas noteiktas psiholoģiskās īpašības. Personība nozīmē cilvēka spēju optimāli izmantot savas tendences un personisko unikalitāti sociālajā praksē.

Personības sociālās īpašības

Par ārējiem atribūtiem un reālupozicionēšanas persona sabiedrībā, saskaņā ar tiesībām un pienākumiem, līmeņa sociālās hierarhijas, kas aizņem cilvēks piekopt statusu, un tādā veidā un formā mijiedarbības - lomu sabiedrībā.

personība nozīmē personas spējas

Personība nozīmē personas spēju veikt vairākas sociālās lomas.

Veiksmīga biznesa sieviete, pēc statusa - galva,tajā pašā laikā var izpildīt mātes, sievas lomu. Sociālā dimensija ietekmē arī piederību dažādām sociālajām institūcijām. Reliģija, tautība, personas ģeogrāfiskā atrašanās vieta veido indivīda kopējo pazīmi.

Personība un sabiedrība

Sabiedrība veido ne tikai personību. Tas nozīmē personas spēju ietekmēt sabiedrību un spēcīgu personību. Vēsturē ir zināms liels skaits piemēru, kad cilvēces spilgto pārstāvju ietekme noteica vēsturisko notikumu gaitu.

Piemērs tam ir slavenskomandieri, politiķi, slavenie kultūras pārstāvji. Nav nejauši, ka mitoloģija savieno pilsētu izskatu ar cilvēku vārdiem. Lielie filozofi, kas radīja ideoloģiju - GVF. Hegels, K. Marks, F. Nietzshe - atstāja milzīgu ietekmi uz sabiedrības attīstību.

Personība nozīmē personas spējas(sociālās zinātnes šim mērķim velta īpašu sadaļu), lai izveidotu sociālo vidi. Piemēram, var būt labi pazīstamu skolu dibinātāji, straumes, tendences, zināšanu sistēmas šaurās profesijās.

personība nozīmē personas spēju radīt sociālās zināšanas

Mūsdienīgs piemērs varētu būt Steve Jobs,Apple zīmola radītājs un šīs firmas produktu dizaina un tehniskās kvalitātes likumdevēja. Šī ir visa industriālā impērija, kas spēcīgi ietekmēja tehnoloģiju attīstību.

Tādējādi personība un sabiedrība ir nedalāmisaistītie jēdzieni. Sabiedrības kvalitāte veido personību. Personībai var būt būtiska ietekme uz sabiedrību. Galvenais procesā ir viņu pozitīvā orientācija.

</ p>
Patīk:
0
Saistītie raksti
Raksturs - tas ir personības pamats
Modāla personība - kas tas ir? Koncepcija,
Kādas ir kādas personas īpašības?
Personības raksturojums. raksturojums
Kas ir indivīds: definīcija
Personas sociālās vajadzības
Personība ir ... Personības raksturojums
Personības īpašības
Personas personiskās īpašības - nosakot
Populāras ziņas
uz augšu