Līguma pielikums

Noslēdzot vienošanos par produktu pārdošanu,dažādu pakalpojumu sniegšana vai konkrētu darbu veikšana praksē rodas situācijās, kad papildu informācija par darījumu, kuram ir pietiekami liela informācija, ir neērta ievietot dokumenta galvenajā tekstā. Šādos gadījumos tiek sastādīts līguma pielikums. Tas var būt tehniska rakstura uzdevums, specifikācija, grafiki, darba izpildes termiņi un materiālu piegāde, piegādāto produktu izmaksas, aprēķinu veikšanas kārtība uc Šis līguma pielikums ir sastādīts vairākās vai vienā lapā atkarībā no tajā ietvertās informācijas apjoma un kļūst par vienošanās, kam ir tāds pats juridiskais spēks.

Dokumenta ievaddaļa jāiekļaujtā nosaukums. Gadījumā, ja tiek formulēti vairāki līguma papildinājumi, blakus vārdam "Pieteikums" jābūt skaitlim. Viens no obligātajiem nosacījumiem ir paša līguma norāde. Tādēļ ievaddaļai jāietver tās sastādīšanas datums un reģistrācijas numurs.

Galvenās sadaļas nosaukumam jābūt nodokumenta saturs. Nosaukumā īsumā jāatspoguļo skaidrojumu būtība, kas ir viena no svarīgākajām līguma daļām un kurā ir precizēti paša līguma noteikumi. Papildus darījumam var sastādīt grafikus, kas apraksta darba izpildi, kā arī to izpildes secību. Līguma pielikumā var ietvert komentāru u.tml. Protokolu.

Dokumenta pēdējā daļā jāatspoguļo informācija par katru no līguma pusēm. Šeit ir norādīts:

  • pilns vārds;
  • īpašumtiesību forma;
  • faktiskās un juridiskās adreses;
  • norēķinu konti un banku nosaukumi, kas apkalpo darījumu partneri.

Visi šie dati ir nepieciešamie elementi,kas norāda uz pamatnolīguma papildinājuma piederību. Līguma pielikumu nosaka ar parakstiem personas, kurām ir tiesības noslēgt darījumu. Šeit arī ir norādītas viņu pozīcijas, kā arī viņu pilns vārds. Darījuma dalībnieku zīmogi tiek drukāti. Pieteikums ir parakstīts vienlaikus ar pašu līgumu. Ja paplašinātā informācija darījumam ir norādīta nedaudz vēlāk, tā tiek sastādīta papildu līguma formā.

Līgums un tā pielikumi no juridiskā viedokļair viena dokumenta statuss. Praksē ir gadījumi, kad nolīgumā ir norādes uz papildu informāciju, kas tai pievienota. Šajā gadījumā pieteikums ir neatņemama darījuma sastāvdaļa.

Piegādes līguma pielikums ir sagatavots 2007līguma darbības ilgums. Šāda dokumenta saturs ir norādīts, kad puses paraksta papildu informāciju. IlgtermiĦa piegādes darījumam tā izpildes laikā var tikt veiktas vairākas sākotnējā vienošanās izmaiĦas. Preču daudzums un vērtība samazinās vai palielinās, to piegādes kārtība pircējam, kā arī sortimentu saraksts var mainīties. Īpašie noteikumi produktu pārdošanai ir norādīti specifikācijās. Ja lietojumprogrammās ir dažādas pretrunas, tad ir jāizmanto informācija ar vēlāku parakstīšanas termiņu.

Var būt arī darbā pieņemšanas darbā līgumsdažādas lietojumprogrammas. Tos apkopo gadījumā, ja liela apjoma liela apjoma informācija nav atspoguļota galvenajā dokumentā. Kas tiks atspoguļots līgumā papildus, organizācija nolemj patstāvīgi. Tātad darbinieka darba aprakstu var formalizēt kā darba līguma pielikumu. Papildu informācijas veidā īres līgums var ietvert:

  • nosacījumi personāla īpašuma izmantošanai organizācijas interesēs;
  • pienākumi, kas nosaka aizliegumu izpaust informāciju utt.
</ p>
Patīk:
0
Saistītie raksti
Kāda ir specifikācija
Kas ir neatņemama līguma sastāvdaļa?
Noteikumi par atalgojumu: aptuvena
Papildu piekrišana līgumam
Pieteikums krievu valodā: pamata pieeja
Kā izveidot lietojumprogrammu "VKontakte" - no
Bordero apdrošināšanā. Kas tas ir?
Papildu vienošanās ar darba ņēmēju
Prasība saskaņā ar pakalpojumu līgumu
Populāras ziņas
uz augšu