Imperatīvās normas

Starptautiskajos tiesību aktos obligātiun diskriminējošas normas. Tradicionāli pēdējā kategorija ir absolūts vairums sistēmas noteikumu. Tās pieļauj novirzes, savstarpēji vienojoties par tematiem, kas tos piemēro.

Imperatīvi likumi iraugstākās varas noteikumi. Viņu pienākums tiek attiecināts tieši uz visām sadarbības jomām. Imperatīvās normas ir visas izveidotās sistēmas pamats.

Šī koncepcija pirmo reizi tika izmantotaVīnes 1969. gada konvencija. Tad tas tika apstiprināts 1986. gada konvencijā. Pants 53. ietverti abos dokumentos obligātie noteikumi ir noteikumi, kas ir atzīti un pieņemti pasaules sabiedrībā kopumā, lai novērstu novirzes. Izmaiņas to var izdarīt tikai, izmantojot sekojošo nostāju vispārējā sistēmā, kas ir tāds pats raksturs.

Ņemot vērā iepriekš minēto definīciju,īpašas pazīmes, kuras piemīt imperatoriskajām normām. Tātad, tie ir vērsti tikai uz starptautisko sabiedrību, kas tajā pašā laikā nosaka savu īpašo statusu. Imperatīvās normas ir iekļautas vispārējo starptautisko tiesību normu kopumā un ir visaugstākā saistošā (dēļ), jo novirze no tām nav pieļaujama. Šie noteikumi neattiecas uz parasto mehānismu, izmantojot īpašus, reģionālus un vietējus aktus. Noteiktās imperatīvās normas var mainīt tikai ar tāda paša statusa normām.

Iepriekš minētajās konvencijāsnoteikumu perioda specifiskums. Salīdzinājumā ar citām, šīm tiesību normām ir atpakaļejošs spēks. Tādējādi saskaņā ar 64. pantu, kad rodas jauns nosacījums, jebkura cita darbība, kas ir pretrunā ar to, pārtrauc darbību, kļūstot nederīgai.

Raksturojumā, kas atspoguļo atbildībunorāda, ka pastāv īpašs režīms, kas paredz atbildību par imperatoro normu pārkāpšanu. Gadījumā, ja netiek ievēroti citi noteikumi, pirmām kārtām tā ir cietusī valsts, kas var noteikt atbildības veidu un pieprasīt prettiesisko valsti. Ja tiek pārkāptas imperatora normas noteiktie pienākumi, visām valstīm ir jāsadarbojas. Tas ir nepieciešams, lai novērstu konstatēto noteikumu neievērošanu. Šajā gadījumā cietušās puses tiesības piemērot sankcijas (pretpasākumus) pret likumpārkāpēju nevajadzētu saistīt ar pienākumiem, kas izriet no imperatoriskām normām.

Kā atšķirtspēju no tā izrietņemiet vērā šo noteikumu parasto izcelsmi. Dažos vispārējos starptautiskos līgumos (piemēram, Ženēvas Konvencijā par politiskajām, pilsoniskajām tiesībām) ir aizliegumi. Viņu izpildes līmenis ir līdzīgs obligātajām normām, taču tās nav identiskas. Tas ir saistīts ar faktu, ka pirmie ir adresēti šo līgumu dalībvalstīm, bet ne visai kopienai kopumā.

Jāatzīmē, ka starptautiskās doktrīnatiesības nevar noteikt konkrētus veidus noteikumu, kas ir statuss obligāta. Tomēr, ņemot vērā zināmo līdzību pozīciju, ir daudzi nosacījumi, kas var attiecināt uz šajā kategorijā. Šīs darbības, jo īpaši ir šādi: principi un galvenie mērķi starptautiskajās tiesībās, noteikumi, kas pastiprina morāles standartus starptautiskajā sabiedrībā, kas ietverta vēsturiski, akti, kā noteikt sasniegusi noteiktu līmeni cilvēces par cilvēktiesību pamatiedzīvotāju etnisko minoritāšu un cits

</ p>
Patīk:
0
Saistītie raksti
Tiesību normas: būtība un iezīmes
Noteikumi civiltiesībās
Tiesību normu klasifikācija: iezīmes
Kas ir vides tiesības?
Sociālās normas un to nozīme
Tiesiskums ir regulējuma pamats
Par kādām ir apgaismojuma normas
Likuma klasifikācija valsts valodā
Gramatikas standarti valodas kultūras aizsardzībai
Populāras ziņas
uz augšu