Kādas ir darba normas?

LC RF 159. pants ir garantijas pamatsdarba ņēmēju tiesības darba standartu sistēmā. Pirmkārt un galvenokārt, tas nodrošina pilnīgu valsts atbalstu darba organizācijas standartizācijas sistēmas izveidei. Darba standarti, ko nosaka attiecīgās valsts iestādes, ir garantēts minimums, kas darba devējam nav tiesību samazināt.

Arī darbiniekiem ir garantijas, ka sistēmasregulējums darbaspēka noteiks darba devējs, vienīgi pamatojoties izveidota ar koplīgumu vai, ar atbilstošu atbalstu arodbiedrību organizāciju. No tā izriet, ka grupas dalībnieki ir visas tiesības piedalīties attīstībā noteikumus par regulējumu darbaspēka šajā uzņēmumā. Tās var arī iesniegt tiesā, lai izveidotu prettiesiskām darbībām tiesu bez pilnvara no darbinieka, kura tiesības ir pārkāptas.

Pastāv vairāki darba tiesību normu veidi:

- ražošanas līmenis. Šis rādītājs nosaka tādu produktu skaitu, kurus darba ņēmējs ražo noteiktā laika periodā, vienlaikus nodrošinot normālus darba apstākļus;

ir laika norma. Šis rādītājs nosaka laiku, kad darbiniekam ir jāiegūst viena produkcijas vienība;

- pakalpojumu standarti. Viņi izraugās noteikto mehānismu apkalpošanas standartu, kas noteikts katram darbiniekam;

- darbinieku skaita norma. Šis rādītājs nosaka darba personāla skaitu, kas nepieciešams, lai veiktu konkrēto darbu pirmajā vietā savā ražošanas apgabalā;

- Normalizēts ražošanas uzdevums. Tas ir izveidots vienīgi, izmantojot laika normas un izstrādi, pieņemot, ka ir jānosaka pilns darba apjoms, kas katram darba ņēmējam jāveic, veicot maiņu vai dienu.

Darbaspēka normas arī atšķiras lietojuma jomās, un tās iedala šādos veidos:

- tipisks;

- atsevišķi;

- filiāle;

- starpnozaru

- vietējais.

Standarta darba standarts būtu jāizstrādā unapstiprināta valdības noteiktajā kārtībā. To izstrādā tikai atsevišķas izpildvaras federālās iestādes, pēc kurām tā tiek nodota darba ministrijas apstiprinājumam.

Tipiskas normas ir minimums, ko valsts nosaka katrai ekonomikas nozarei. Darba devējs var atkāpties no oficiāli apstiprinātām normām tikai par labu darbiniekam.

Vietējie darba standarti ir tieši saistītipats darba devējs saskaņā ar darba grupas pārstāvju viedokli. Pilnvarotajiem pārstāvjiem ir tiesības pieprasīt spēkā esošo vietējo normatīvo aktu atcelšanu tiesā, ja viņu atzinums netika ņemts vērā, tos veidojot.

Skaidra un stingra ievērošanadarba normas ir darba ņēmēja tiešie pienākumi. Tādējādi darba devējam ir visas tiesības pieprasīt noteikto normu ievērošanu. Bet visus darba standartus var novērot tikai tad, ja darbiniekam tiek nodrošināti normāli apstākļi auglīgam darba procesam. Šim nolūkam iekārtu, telpu, mašīnu un iekārtu stāvoklis ir labā kārtībā. Tāpat jānodrošina laicīga tehniskās dokumentācijas nodrošināšana, kā arī materiālu un instrumentu izmantošanai, lai veiktu darbu.

Šajā nosacījumu sarakstā jānosaka noteikumi un noteikumidarba aizsardzības normas uzņēmumā. Ja vismaz viens priekšmets nav ievērots, darbiniekam ir tiesības vērsties iestādēs un pieprasīt, lai tiktu nodrošināti nepieciešamie nosacījumi normālam auglīgam darbam. Ja darba devējs to nenosaka, darbinieku var atbrīvot no pienākuma ievērot noteiktos standartus. Tajā pašā laikā dīkstāves laiks jāmaksā saskaņā ar darbinieku grafiku, jo ražošanas apturēšana notika nevis pēc viņa vainas.

Darba drošības standarti ir pamatdokuments visam uzņēmumam, tādēļ ir stingri jāievēro noteiktā kārtība.

</ p>
Patīk:
0
Saistītie raksti
Tiesiskums sociālo normu sistēmā: viņu tiesības
Sociālās normas un to nozīme
Sanitārie un higiēniskie darba apstākļi -
Tiesiskums ir regulējuma pamats
Standarti speciālās apģērba izdošanai
Imperatīvās normas
Tiesisko attiecību objekti
Darbinieku darba tiesību aizsardzība
Pamatlīdzekļu nolietojuma likmes
Populāras ziņas
uz augšu